چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب
درب رنگ روکش طبیعی CNC ( آلما )

نام  الما
سری   استاندارد
ابعاد 115*215 cm  
طرح رویه CNC  
نوع روکش   رنگ  / روکش طبیعی ترک
نوع قفل    کاله ترکیه
نوع MDF   ترک
دانسیته MDF ~ 800  
ضخامت MDF طرح رویه 8 mm  
نوع رزت   ضد برش ترکیه
نوع رنگ چهارچوب   الکترو استاتیک قهوای
شاسی کشی داخلی   قوطی مشبک 5*3
ورق محافظ داخلی   دارد
پین ثابت سمت لولا   دارد
نوع جوشکاری     CO2 استاندارد  
گارانتی   5سال