چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب
درب رنگ روکش طبیعی برجسته (ثمین)
نام  ثمین
سری استاندارد
ابعاد 115*215 cm
طرح رویه برجسته
نوع روکش رنگ  / روکش طبیعی ترک
نوع قفل  کاله ترکیه
نوع MDF ترک
دانسیته MDF ~ 800
ضخامت MDF طرح رویه 16 mm
نوع رزت ضد برش ترکیه
نوع رنگ چهارچوب الکترو استاتیک قهوای
شاسی کشی داخلی قوطی مشبک 5*3
ورق محافظ داخلی دارد
پین ثابت سمت لولا دارد
نوع جوشکاری  CO2 استاندارد
گارانتی   5سال