چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب
درب رنگ روکش طبیعی برجسته ( ترنج )
نام  ترنج
سری   استاندارد
ابعاد 115*215 cm  
طرح رویه  برجسته / منبت
نوع روکش   رنگ  / روکش طبیعی ترک
نوع قفل    کاله ترکیه
نوع MDF   ترک
دانسیته MDF ~ 800  
ضخامت MDF طرح رویه 16 mm
نوع رزت   ضد برش ترکیه
نوع رنگ چهارچوب   الکترو استاتیک قهوای
شاسی کشی داخلی   قوطی مشبک 5*3
ورق محافظ داخلی   دارد
پین ثابت سمت لولا   دارد
نوع جوشکاری     CO2 استاندارد  
گارانتی   5سال